top of page
  • repopartners

Ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja kiertotalous julkisivukorjausten näkökulmasta

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa rakenteiden vaurioitumiseen ja miten siihen voidaan sopeutua?


Olemme saaneet olla mukana julkisivurakentamisessa noin 40 vuotta ja nähneet tuulet, tuiskut ja sateet sekä niiden vaikutukset julkisivuihin. Ilmastonmuutos tulee jatkumaan ja sääolosuhteet aiheuttavat suuria haasteita julkisivuille ja niiden kestävälle korjaamiselle.


Osa julkisivurakenteista kestää muuttuneita sääolosuhteita heikosti ja niitä joudutaan uusimaan aiempaa useammin, jolla on ja tulee olemaan merkittäviä kustannusvaikutuksia taloyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Julkisivurakenteita rasittavat erityisesti kasvavat sademärät ja viistosade, joiden seurauksena kaikilla julkisivumateriaalipinnoilla erilaiset kasvustot lisääntyvät kosteusrasituksen ja lämpötilojen nousun myötä. Pintojen kuivuminen heikentyy aiheuttaen mm. pakkasrapautumista.


Rapatut ja muuratut julkisivut, levyjulkisivut ja ikkunat vaativat erityistä huomiota ja huolenpitoa, joissa ilmastonmuutos on huomioitu korjaussuunnitelmissa. Niiden tekeminen edellyttää riittävää osaamista ja tuntemusta julkisivupinnoista, niiden toteutuksen ja materiaalien historiasta sekä tulevaisuuden muutoksista.


Tätä päivää ei ole enää purkaa kaikkia vanhoja rakennuksia vaan riittävällä osaamisella ja ammattitaidolla pystytään hyödyntämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Kokonaistehokasta on korjata rakennukset kustannustehokkaasti vastaamaan tämän päivän vaatimuksia kuitenkin perinteitä unohtamatta.


Olemme olleet asiantuntijaroolissa päivittämässä JUKO-ohjeistokansiota vastaamaan kestävän kehityksen periaatteita ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista. Kansioon on lisätty on uusia ja ajantasaisia korjausmenetelmiä ja tarkennettu vanhoja menetelmiä huomioiden ajantasainen tieto, miten varautua ilmastonmuutokseen ja muihin muuttuneisiin olosuhteisiin www.julksivuyhdistys.fi.


Kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta puretut materiaalit on helppo lajitella, kierrättää ja käyttää hyödyksi, eikä kaikkia materiaaleja ole tarpeen viedä pelkästään sekajätteeseen.


Millaiset asiat julkisivuissa ja niiden korjaamisissa ovat sinulle ajankohtaisia tänä vuonna tai tulevaisuudessa? Mistä haluaisit tarkennusta tai lisätietoa?


Kysy lisää asiantuntijaltamme. Annamme korjausneuvontaa myös puhelimitse.

puh. 045 266 4222/Timo Repo

toimisto 040 835 9902


14 views0 comments

Comments


bottom of page